Facebook Twitter
pressalive.com

Tiếp Thị Bài Viết Là Gì?

Đăng trên Tháng Sáu 13, 2021 bởi Hosea Mannie

Đơn giản chỉ cần đặt tiếp thị bài viết là quảng cáo trang web của bạn thông qua việc sử dụng các bài viết. Việc lựa chọn quảng cáo này là thích hợp hơn những người khác cho sự thật đơn giản rằng nó là miễn phí. Có nhiều thư mục bài viết cho phép bạn gửi bài viết của mình miễn phí. Họ cho phép bạn có một hộp tài nguyên ở cuối bài viết mà bạn có thể cắm trang web và sản phẩm của mình. Không chỉ vậy mà nếu bạn vào liên kết xây dựng thì đây là một cách tuyệt vời để làm điều này. Nếu bài viết của bạn được các nhà xuất bản chọn, họ sẽ xuất bản lại bài viết của bạn trên các trang web cho bạn công khai và tiếp xúc hơn nữa. Một bài viết tốt có thể cung cấp cho bạn sự tiếp xúc lớn.

Không thể viết? Có những giải pháp sẽ "ma viết" một bài cho bạn. Tránh mua gói bài viết, đây là những bài đăng được viết trước mà bạn có thể mua, tát tên của bạn trên chúng và xuất bản chúng. Lý do tại sao tôi nói tránh những điều này là vì bạn cần bài đăng của mình là đầu tiên không phải là thứ mà hàng ngàn cá nhân khác đã đặt tên ở đó trước đó. Bên cạnh đó, hầu hết các thư mục bài viết đều hiểu những bài viết này bằng trái tim và từ chối chúng. Vì vậy, đảm bảo rằng công việc của bạn là bản gốc.

Ngăn chặn một sân bán hàng mạnh mẽ. Bắt đầu với một sân bán hàng khó khăn sẽ chỉ ngăn cản khách hàng tiềm năng. Sẽ có rất nhiều chỗ để ném cho họ trong hộp tài nguyên của bạn. Hiển thị sự hiểu biết của bạn về chủ đề và cung cấp cho độc giả của bạn thông tin có giá trị liên quan đến chủ đề. Nếu người đọc thấy sự chuyên nghiệp của công việc của bạn, họ sẽ có xu hướng đọc toàn bộ bài viết và xem các liên kết của bạn.

Nghiên cứu và xây dựng một danh sách tất cả các thư mục bài viết miễn phí bạn có thể tìm thấy để bạn có thể gửi bài đăng của mình đến các trang web trong danh sách của mình khi bạn đã viết xong. Hãy chắc chắn đọc cẩn thận các điều khoản dịch vụ và hướng dẫn biên tập của từng thư mục và định dạng bài luận của bạn cho phù hợp. Bạn càng viết nhiều bài viết, cơ hội của bạn càng tốt để có được lưu lượng truy cập vào trang web của bạn. Tiếp thị bài viết là một cách tuyệt vời để tăng cường nhận dạng tên của bạn và xây dựng các liên kết đến trang web của bạn, vì vậy hãy cho nó đi. Ai biết được, bạn có thể thích nó.